ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μπάσιος Δημήτριος                 Υπεύθυνος ΚΠΕ

Σαρρή Βασιλική                        Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ

Σκαμνέλος Χρήστος                 Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ

Κίτσου Χριστίνα                        Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ

Ντόκα Νικολέττα                       Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ


Back to Top