• Εκτύπωση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, στα πλαίσια των δράσεων του, με φορέα υλοποίησης του έργου του το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, στην Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007-2013),  διοργανώνει στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο, στις 9.00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Λίμνη Ζηρού Ημερίδα  με θέμα:  

 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε  Νηπιαγωγούς των Νομών Πρέβεζας (10) και Άρτας (10) και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Νομών Πρέβεζας και Άρτας καθώς και τις Σχολικές Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής των ανωτέρω Νομών.
Στην Ημερίδα θα σχεδιαστούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα οποία θα προκύψουν μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη των συμμετεχόντων στη Λίμνη Ζηρού και το δάσος που την περιβάλει.
Η Ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την εισήγηση-παρουσίαση ολοκληρωμένου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Φιλιππιάδας.
Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που θα σχεδιαστούν από τις ομάδες Νηπιαγωγών θα επεξεργαστούν από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την προσχολική ηλικία που θα εφαρμοστεί πιλοτικά την Άνοιξη του  2013 από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας. 
Το ακριβές πρόγραμμα της Ημερίδας θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Τα έξοδα της εκδήλωσης (καφές, νερό, κουλουράκια) θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Τ.Δ. ΕΣΠΑ ή Διαχειριστική Επιτροπή).