Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το ΚΠΕ Καστοριάς, οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στη Φιλιππιάδα για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, την Παρασκευή 2, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018.
Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Φυσικά Οικοσυστήματα και Γλυκό Νερό: Σχέσεις Αλληλεξάρτησης» και είναι σύμφωνο με το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό (22/3/2018) που είναι “Natureforwater” που καλεί στην προστασία του φυσικού κόσμου για την εξασφάλιση του γλυκού νερού που έχει ανάγκη ο πλανήτης.
Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 της Κυριακής.
Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται και με τις θεματικές ενότητες του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.» που συντονίζει το ΚΠΕ Καστοριάς και κομβικός συντονιστής είναι το ΚΠΕ Φιλιππιάδας.
Το σεμινάριο απευθύνεται
Α. Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Αχαΐας.
Β. Σε εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του Δικτύου ή/και άλλων ΚΠΕ που ενδιαφέρονται για το θέμα.
Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας για την υλοποίηση του σεμιναρίου θα καλύψει τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο και ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα υλοποίησης του σεμιναρίου. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, για να γίνει η κάλυψη εξόδων διαμονής θα πρέπει η έδρα του εκπαιδευτικού να απέχει τουλάχιστον 160 Km από Φιλιππιάδα, αν μετακινηθεί με ΙΧ αυτοκίνητο ή 120 Km, αν μετακινηθεί με δημόσιο μέσο μεταφοράς.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ, ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας.
Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια ξενοδοχείων της πόλης της Φιλιππιάδας.
Συνολικά μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 50 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες.
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι ανάλογος με τον αριθμό αιτήσεων της οικείας Διεύθυνσης. Από κάθε ΚΠΕ μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί.
Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται υπόδειγμα) υποβάλλονται στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης που ανήκει κάθε εκπαιδευτικός.
Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί ΚΠΕ υποβάλλουν την αίτησή τους απ’ ευθείας στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας.
Η λίστα συμμετοχών και οι αιτήσεις από κάθε Διεύθυνση να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Φλιππιάδας μέχρι την Πέμπτη 1/2/2018.

 

“Γνωριμία με την Valencia” 

      

Μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για μαθητές Δημοτικού σχολείου πραγματοποιήθηκε χθες, 2 Νοεμβρίου 2017, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Συνολικά 58 μαθητές ΣΤ΄ τάξης από το 1ο & 2ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας και το Δ.Σ. Νέας Κερασούντας, επισκέφτηκαν το ΚΠΕ Φιλιππιάδας με σκοπό να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γνωριμία με την Valencia” στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Fish Νet – Greece», με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ. Ελένη Καλογιάννη.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος και η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε από τις Σοφία Γιακουμή, Κουβαρντα Θεοδώρα, Λάτσιου Άννα και Ελένη Καλογιάννη.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια εξειδικευμένη παρουσίαση για το κρισίμως κινδυνεύον είδος και μια σειρά βιωματικών δράσεων τόσο πεδίου όσο και εργαστηρίου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες όπου η μια ομάδα παρατήρησε με την βοήθεια στερεοσκοπίου άτομα Valencia και άλλων συμπατρικών της ειδών καθώς και βενθικών μακροασπονδύλων (που αποτελούν μέρος της τροφής της), ενώ η άλλη πραγματοποίησε μια δράση πεδίου με σκοπό την κατανόηση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων σ’ ένα γλυκού νερού υδάτινο οικοσύστημα.
Για τους μαθητές ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν την παρουσία αυτού του σπάνιου είδους ψαριού των γλυκών νερών στον τόπο τους.

     

     

Back to Top